QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 132/QĐ-PCHP

Bộ/Ban ngành/Địa phương Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng
Ngày 23/01/2018
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 2
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty TNHH hệ thống công nghiệp Quang Minh 12 Mạc Thái Tông, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội không 03 năm 0 Gian lận trong đấu thầu đối với gói thầu cung cấp tủ trung thế và phụ kiện đấu nối, dự án: Mua tủ trung thế và phụ kiện đấu nối. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu do Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng làm Chủ đầu tư
2 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO7 51 Phạm Như Xương, Hoà Khánh Nam, Liên Chiều, Đà Nẵng Chấm dứt hợp đồng không 0 Nhà thầu thi công chậm so với tiến độ