QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 18163/QĐ-UBND

Bộ/Ban ngành/Địa phương Ủy Ban nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Ngày 10/10/2016
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và vận tải Hoàng Phát Nhà ông Ngô Xuân Tuyệt, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng không Chấm dứt hợp đồng 0 Nhà thầu thi công chậm so với tiến độ, Nhà thầu gặp khó khăn về tài chính, địa bàn thi công ở xa.