QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 73/QĐ-SYT

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
Ngày ban hành 31/01/2018
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức/cá nhân vi phạm Địa chỉ Ngày hiệu lực xử phạt Hình thức xử phạt Lý do xử phạt
Phạt tiền Cấm Cảnh cáo Khác
1 Công ty Dược phẩm TW 3 15 Ngô Gia Tự, Hải Châu, Đà Nẵng 0 Chấm dứt hợp đồng o Không cung cấp thuốc trúng thầu Enalapril cho các sở y tế công lập tỉnh Đắk Lăk theo hợp đồng