QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 73/QĐ-SYT

Bộ/Ban ngành/Địa phương Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
Ngày 31/01/2018
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty Dược phẩm TW 3 15 Ngô Gia Tự, Hải Châu, Đà Nẵng o Chấm dứt hợp đồng 0 Không cung cấp thuốc trúng thầu Enalapril cho các sở y tế công lập tỉnh Đắk Lăk theo hợp đồng