QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 883/PCBL-BQLDA

Bộ/Ban ngành/Địa phương Công ty Điện lực Bạc Liêu
Ngày 31/05/2018
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty cổ phần xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang 67A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang 0 Chấm dứt hợp đồng 0 Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng