QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 236/ĐHĐT-TBXDCB

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm Trường Đại học Đồng Tháp
Ngày ban hành 6/3/2019
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức/cá nhân vi phạm Địa chỉ Ngày hiệu lực xử phạt Hình thức xử phạt Lý do xử phạt
Phạt tiền Cấm Cảnh cáo Khác
1 Công ty cổ phần TVTK-xây dựng M.P.T lầu 2 số 334-336 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM 0 Chấm dứt hợp đồng 0 Nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không thực hiện công việc theo hợp đồng