QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 1724/QĐ-PTC1

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm Công ty truyền tải điện 1
Ngày ban hành 31/05/2019
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức/cá nhân vi phạm Địa chỉ Ngày hiệu lực xử phạt Hình thức xử phạt Lý do xử phạt
Phạt tiền Cấm Cảnh cáo Khác
1 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Long Dương Điện Biên Số nhà 57, Tổ dân phố 20, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên 0 Chấm dứt hợp đồng 0 Nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không thực hiện công việc theo hợp đồng