QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 3364/QĐ-XPHC

Bộ/Ban ngành/Địa phương Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 28/07/2010
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Tổng công ty Xây dựng số 1 Số 51, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP HCM 222.500.000 1. Giao cho người không có chứng chỉ hành nghề làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình hề thống chiếu sáng; 2. Đưa cấu kiện thép định hình cầu tạm vào sử dụng khi chưa có kết quả thí nghiệm chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng mối nối hàn; 3. Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với 05 gói thầu tư vấn và 03 gói thầu thi công;