QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 250/XD-CB

Bộ/Ban ngành/Địa phương Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 11/3/2015
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty Xây dựng Ninh Giang; Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh Số 76 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Km số 3, Quốc lộ 1A cũ, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 1 năm Nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng