QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 271/QĐ-UBND

Bộ/Ban ngành/Địa phương UBND Tỉnh Tiền Giang
Ngày 2/2/2015
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty TNHH MTV Quang Tân Cường 981 Quốc lộ 50, Ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang 3 năm Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu về kinh nghiệm thi công các công trình tương tự, năng lực tài chính và thiết bị máy móc thi công, đã vi phạm Điểm c, Khoản 4, Điều 89 của Luật Đấu thầu số 43