QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 2835/QĐ-UBND

Bộ/Ban ngành/Địa phương Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Ngày 19/11/2015
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Chung Phát Lợi 20/2 tổ 6 khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 3 năm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Vi phạm điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu, gói thầu số 02: Mua sắm quân trang công an xã, bảo vệ dân phố năm 2015