QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 742/QĐ-CT45

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm Công ty TNHH MTV 45 - Tổng Công ty Đông Bắc
Ngày ban hành 7/7/2015
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức/cá nhân vi phạm Địa chỉ Ngày hiệu lực xử phạt Hình thức xử phạt Lý do xử phạt
Phạt tiền Cấm Cảnh cáo Khác
1 Công ty CP Mạnh Dung Quảng Ninh Khu I, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 0 0 Chấm dứt hợp đồng Công ty Mạnh Dung Quảng Ninh ngừng sản xuất kinh doanh để giải thể