QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 344/QĐ-BĐCT

Bộ/Ban ngành/Địa phương Bưu điện Thành phố Cần Thơ
Ngày 8/12/2015
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Sài Gòn Tourist không có Chấm dứt hợp đồng Vi phạm hợp đồng, không còn đủ năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng và làm ảnh hưởng nghiệm trọng đến tiến độ dự án. Gói thầu số "Xây lắp nhà chính ()bao gồm điện nước) và các hạng mục phụ trợ, các hạng mục thiết bị kỹ thuật công trình" thuộc Dự án "Trung tâm khai thác chia chia chọn và nút mạng vvieexn thông liên tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long thành phố Cần Thơ