QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 344/QĐ-BĐCT

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm Bưu điện Thành phố Cần Thơ
Ngày ban hành 8/12/2015
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức/cá nhân vi phạm Địa chỉ Ngày hiệu lực xử phạt Hình thức xử phạt Lý do xử phạt
Phạt tiền Cấm Cảnh cáo Khác
1 Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Sài Gòn Tourist không có Chấm dứt hợp đồng Vi phạm hợp đồng, không còn đủ năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng và làm ảnh hưởng nghiệm trọng đến tiến độ dự án. Gói thầu số "Xây lắp nhà chính ()bao gồm điện nước) và các hạng mục phụ trợ, các hạng mục thiết bị kỹ thuật công trình" thuộc Dự án "Trung tâm khai thác chia chia chọn và nút mạng vvieexn thông liên tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long thành phố Cần Thơ