QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 79/TB-DA

Bộ/Ban ngành/Địa phương Ban QLDA Tp. Buôn Ma Thuột
Ngày 25/01/2016
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty TNHH xây dựng Trung Nam 174 Jút, thành phố Buôn Ma Thuột Chấm dứt hợp đồng Nhà thầu không có khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện hợp đồng