QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 46/QĐ-HĐTV

Bộ/Ban ngành/Địa phương Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngày 25/01/2016
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty CP Công trình và Thương mại giao thông vận tải Không có Chấm dứt hợp đồng gói thầu số 6 Nhà thầu vi phạm hợp đồng về tiến độ thi công, và không tiến hành công tác gia hạn bảo đảm thực hiện hợp đồng