QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 3644/QĐ-TCĐBVN

Bộ/Ban ngành/Địa phương Ban QLDA 3 - Tổng cục Đường bộ VN
Ngày 18/11/2015
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty TNHH Xây dựng Văn Đôn 256 Nguyễn Oanh, phường 7, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 03 năm Kê khai thông tin không trung thực về năng lực kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu gói thầu RAI/CP13: Nâng cấp tuyến QL39 (Km42+714-Km64+00) đoạn Triều Dương - Hưng Hà và 2 cầu (Nại, Đồng Tu) - Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam