QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 01/QĐ-XPHC

Bộ/Ban ngành/Địa phương Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 29/11/2012
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty CP Tư vấn Giao thông Vĩnh Phúc 45 Chu Văn An, phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 0 0 15000000VNĐ Đánh giá HSĐX không căn cứ các yêu cầu của HSYC cùng tiêu chuẩn đánh giá đi kèm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu