Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 6 kết quả được tìm thấy
STT Số CBDMDA Tên dự án Đơn vị CBDM dự án Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20200816238-02 Khu đô thị mới 1, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang Dự án ĐT có sử dụng đất 07/08/2020 08:13
2 20200808957-02 Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định Dự án PPP 04/08/2020 17:45
3 20200808936-00 Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định Dự án PPP 04/08/2020 17:30
4 20200808894-02 Dự án Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định Dự án PPP 04/08/2020 17:40
5 20200806008-00 Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thị trấn Châu Hưng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu Dự án ĐT có sử dụng đất 04/08/2020 09:00
6 20200803381-00 Cầu Nguyễn Huê, th ̣ ị trấn Cái Tàu Hạ, huyêṇ Châu Thành. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN HẬU Dự án PPP 03/08/2020 11:33
Có 6 kết quả được tìm thấy