Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 12 kết quả được tìm thấy
STT Số CBDMDA Tên dự án Đơn vị CBDM dự án Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20201063339-00 Dự án Khu đô thị thị trấn Cần Giuộc - phía Bắc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An Dự án ĐT có sử dụng đất 23/10/2020 17:56
2 20201063273-00 Dự án Khu đô thị Phước Lại, huyện Cần Giuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An Dự án ĐT có sử dụng đất 23/10/2020 17:33
3 20201061247-00 Khu nhà ở nông thôn mới Cao Xá, Tứ Xã, Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ Dự án ĐT có sử dụng đất 23/10/2020 11:31
4 20201060719-00 Khu đô thị mới Văn Lung, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ Dự án ĐT có sử dụng đất 23/10/2020 10:22
5 20201060700-00 Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái Thành Công, thị xã Kinh Môn (giai đoạn 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương Dự án ĐT có sử dụng đất 23/10/2020 10:20
6 20201055514-00 Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định Dự án ĐT có sử dụng đất 21/10/2020 16:19
7 20201051824-01 dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư thương mại Phí Xá, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương Dự án ĐT có sử dụng đất 23/10/2020 10:31
8 20201051101-00 Khu đô thị mới Long Trì, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang Dự án ĐT có sử dụng đất 20/10/2020 11:22
9 20201051037-01 Khu đô thị mới OM7, cạnh trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang Dự án ĐT có sử dụng đất 21/10/2020 11:19
10 20201049411-01 dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới thôn Minh Thành, xã Lai Vu, huyện Kim Thành Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương Dự án ĐT có sử dụng đất 23/10/2020 10:30
11 20201046912-01 Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Quyết Thắng, thành phố Hải Dương Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương Dự án ĐT có sử dụng đất 23/10/2020 10:29
12 20201045883-00 Khu nhà ở đô thị Nam Sông Thao, thị trấn Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ Dự án ĐT có sử dụng đất 17/10/2020 13:48
Có 12 kết quả được tìm thấy