Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 12 kết quả được tìm thấy
STT Số CBDMDA Tên dự án Đơn vị CBDM dự án Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20190942765-00 Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang Dự án ĐT có sử dụng đất 18/09/2019 10:59
2 20190938411-00 Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Mỹ Đức Tây Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang Dự án ĐT có sử dụng đất 17/09/2019 09:24
3 20190926957-00 Trường Tiểu học phường 6, thành phố Trà Vinh Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh Dự án PPP 12/09/2019 11:41
4 20190926884-00 Khu dân cư LOng Đức, thành phố Trà Vinh Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh Dự án ĐT có sử dụng đất 12/09/2019 11:22
5 20190925054-00 Dự án khu nhà ở tại thị trấn Lăng Cô Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế Dự án ĐT có sử dụng đất 11/09/2019 15:58
6 20190924992-00 Khu đô thị Chân Mây (vị trí 7) Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế Dự án ĐT có sử dụng đất 11/09/2019 15:50
7 20190924958-00 Khu đô thị Chân Mây (vị trí 6) Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế Dự án ĐT có sử dụng đất 11/09/2019 15:46
8 20190924924-00 Khu đô thị Chân Mây (vị trí 5) Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế Dự án ĐT có sử dụng đất 11/09/2019 15:41
9 20190924878-00 Khu đô thị Chân Mây (vị trí 04) Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế Dự án ĐT có sử dụng đất 11/09/2019 15:37
10 20190924813-00 Khu đô thị Chân Mây (vị trí 3) Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế Dự án ĐT có sử dụng đất 11/09/2019 15:30
11 20190924727-00 Khu đô thị Chân Mây (vị trí 2) Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế Dự án ĐT có sử dụng đất 11/09/2019 15:21
12 20190924658-00 Khu đô thị Chân Mây (vị trí 1) Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế Dự án ĐT có sử dụng đất 11/09/2019 15:11
Có 12 kết quả được tìm thấy