Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 3 kết quả được tìm thấy
STT Số CBDMDA Tên dự án Đơn vị CBDM dự án Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20191145463-01 Danh mục Dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa Dự án ĐT có sử dụng đất 15/11/2019 16:35
2 20191126916-00 Khu đô thị Hàm Nghi So Ke hoach và Dau tu Ha Tinh Dự án ĐT có sử dụng đất 11/11/2019 09:37
3 20191126811-00 Dự án mở rộng khu dân cư Đông Bắc Quảng trường văn hóa trung tâm (Khu C) thành phố Cà Mau Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau Dự án ĐT có sử dụng đất 11/11/2019 09:22
Có 3 kết quả được tìm thấy