Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 1 kết quả được tìm thấy
STT Số CBDMDA Tên dự án Đơn vị CBDM dự án Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20200364043-00 Dự án đầu tư xây dựng bến phà tạm kết nối tuyến đường bờ Nam và bờ Bắc sông Ông Đốc theo hình thức Hợp đồng BOT Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau Dự án PPP 26/03/2020 10:03
Có 1 kết quả được tìm thấy