Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 10 kết quả được tìm thấy
STT Số CBDMDA Tên dự án Đơn vị CBDM dự án Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20190760917-00 Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Dự án ĐT có sử dụng đất 23/07/2019 15:08
2 20190760904-00 Dự án đầu tư xây dựng khu tổ hợp Văn phòng, TTTM dịch vụ và giới thiệu sản phẩm Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Dự án ĐT có sử dụng đất 23/07/2019 15:06
3 20190760885-00 Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ Hòa Long Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Dự án ĐT có sử dụng đất 23/07/2019 15:05
4 20190760873-00 Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Dự án ĐT có sử dụng đất 23/07/2019 15:03
5 20190760618-00 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường D4 và tuyến đường số 13 thuộc Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam Dự án PPP 23/07/2019 14:29
6 20190760576-00 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Trụ đoạn từ QL38B đến đường nối ĐT.499 với ĐT.492 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam Dự án PPP 23/07/2019 14:25
7 20190760541-00 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường DN2, PK2 và một phần tuyến PK-5, PK-1A, PK-1B thuộc Khu trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam Dự án PPP 23/07/2019 14:21
8 20190760504-00 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và du lịch làng nghề gỗ mỹ nghệ Lý Nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam Dự án PPP 23/07/2019 14:18
9 20190757989-00 Nâng cấp mở rộng đường ĐT.741 đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài (giai đoạn 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước Dự án PPP 22/07/2019 16:02
10 20190749886-00 Hạ tầng kỹ thuật khép kín khu dân cư Ninh Tịnh 1, thành phố Tuy Hòa Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên Dự án ĐT có sử dụng đất 18/07/2019 15:41
Có 10 kết quả được tìm thấy