Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 1 kết quả được tìm thấy
STT Số CBDMDA Tên dự án Đơn vị CBDM dự án Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20200133172-00 Khu đô thị mới thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu Dự án ĐT có sử dụng đất 14/01/2020 16:38
Có 1 kết quả được tìm thấy