Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 4 kết quả được tìm thấy
STT Số CBDMDA Tên dự án Đơn vị CBDM dự án Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20200571771-01 Cầu dân sinh Lái Hiếu - ĐT 928B, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang Dự án PPP 27/05/2020 14:37
2 20200553837-01 Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định Dự án ĐT có sử dụng đất 22/05/2020 13:50
3 20200553549-02 Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới). Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định Dự án ĐT có sử dụng đất 22/05/2020 13:51
4 20200550803-00 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa Dự án PPP 21/05/2020 07:40
Có 4 kết quả được tìm thấy