Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 1 kết quả được tìm thấy
STT Số CBDMDA Tên dự án Đơn vị CBDM dự án Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20190359179-00 Dự án đầu tư hạng mục dịch vụ thuộc Trung tâm văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tại huyện Tiên Yên theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – kinh doanh - chuyển giao (BOT) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Dự án PPP 25/03/2019 08:53
Có 1 kết quả được tìm thấy