Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 3 kết quả được tìm thấy
STT Số CBDMDA Tên dự án Đơn vị CBDM dự án Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20200226478-00 Nhà máy điện mặt trời 450 MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận Dự án ĐT có sử dụng đất 14/02/2020 16:40
2 20200223478-00 Xây dựng đường vành đai thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang Dự án PPP 13/02/2020 16:23
3 20200221973-00 Khu dân cư phố 10, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình Dự án ĐT có sử dụng đất 13/02/2020 10:32
Có 3 kết quả được tìm thấy