Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 6 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên dự án Bên mời thầu Loại dự án Thời điểm đăng tải Thời điểm đóng thầu
1 20190139697 - 00 Khu dân cư mới thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc Dự án sử dụng đất 21/01/2019 16:32 04/04/2019 09:15
2 20190133426 - 01 Đầu tư xây dựng Trường liên cấp song ngữ quốc tế tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ Dự án sử dụng đất 17/01/2019 16:05 29/03/2019 09:30
3 20190112538 - 03 Liên doanh liên kết lắp đặt máy CT Scanner 128 lát cắt tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Dự án PPP 17/01/2019 15:47 18/03/2019 14:00
4 20190132573 - 01 Bến phà Quơn Long Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chợ Gạo Dự án sử dụng đất 17/01/2019 15:03 29/03/2019 14:30
5 20190132513 - 01 Khu thương mại dịch vụ Long Bình Điền Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chợ Gạo Dự án sử dụng đất 17/01/2019 14:59 29/03/2019 14:30
6 20190130471 - 00 Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở đô thị tại thôn 1, xóm trại, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam Dự án sử dụng đất 16/01/2019 10:31 25/03/2019 09:00
Có 6 kết quả được tìm thấy