Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 5 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMST Tên dự án Bên mời thầu Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20190141810 - 00 Dự án khu dân cư Cầu Chẹm, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn Sở Xây dựng Ninh Bình Dự án sử dụng đất 22/01/2019 14:39
2 20190139568 - 00 Khu dân cư mới Diêm Phố, xã Hưng Lộc, Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc Dự án sử dụng đất 21/01/2019 16:33
3 20190120587 - 00 Đầu tư xây dựng Khu dân cư làng nghề Lược - Vạc, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương Công ty Cổ phần Sơn Thành Dự án sử dụng đất 18/01/2019 13:50
4 20190130616 - 00 Khu nhà ở thương mại tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Dự án sử dụng đất 16/01/2019 11:18
5 20190130571 - 00 Khu đô thị đại lộ Hoà Bình kéo dài tại phường Hải Hoà, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái Dự án sử dụng đất 16/01/2019 10:58
Có 5 kết quả được tìm thấy