Thông tin nhà thầu


Thông tin chung
Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2019 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Số ĐKKD 0101527385006 Ngày ĐKKD 23/11/2007
Tên nhà thầu CÔNGTY BẢO VIỆT GIA LAI
Tên tiếng Anh BAO VIET GIA LAI INSURANCE COMPANY
Lĩnh vực kinh doanh Tư vấn Phân loại doanh nghiệp Công ty TNHH
Số nhân viên
Vốn điều lệ
Số điện thoại 02693720337 Số Fax 02693823354
Địa chỉ 07B Hai Bà Trưng, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku 
Trang web www.baoviet.com.vn/baohiem
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Gia Lai Quốc gia VIET NAM

Thông tin ngành nghề
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ, hoạt động đầu tư tài chính
0

Thông tin hợp đồng
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị

Báo cáo tài chính
STT Năm File