Thông tin nhà thầu


Thông tin chung
Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Số ĐKKD 0103477676 Ngày ĐKKD 07/03/2009
Tên nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Huy Hoàng
Tên tiếng Anh
Lĩnh vực kinh doanh Xây lắp Phân loại doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Số nhân viên
Vốn điều lệ
Số điện thoại 0984700804 Số Fax
Địa chỉ Thôn Đạo Tú, xã Quảng Phú Cầu--Huyện ứng Hoà-Hà Nội 
Trang web
Tỉnh/Thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM

Thông tin ngành nghề
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây lắp công trình
0
2 Kinh doanh khai thác và quản lý chợ
0

Thông tin hợp đồng
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị

Báo cáo tài chính
STT Năm File