Thông tin nhà thầu


Thông tin chung
Tài khoản còn hiệu lực đến ngày 31/03/2020
Số ĐKKD 0107669379 Ngày ĐKKD 16/12/2016
Tên nhà thầu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Tên tiếng Anh
Lĩnh vực kinh doanh Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn, Phi tư vấn Phân loại doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Số nhân viên
Vốn điều lệ
Số điện thoại 02466512336 Số Fax
Địa chỉ Số 19C, ngõ 84 phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
Trang web
Tỉnh/Thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM

Thông tin ngành nghề
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
0
2 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại. Chi tiết: Xử lý chất thải nguy hại
0
3 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại. Chi tiết:- Xử lý chất thải rắn thông thường - Xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường
0
4 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
0
5 Xây dựng nhà các loại
0
6 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
0
7 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
8 Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: Xây dựng đường ống và hệ thống nước
0
9 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
0
10 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
0
11 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
12 Tái chế phế liệu
0
13 Thu gom rác thải độc hại
0
14 Thu gom rác thải không độc hại. Chi tiết: Thu gom chất thải nguy hại
0
15 Thoát nước và xử lý nước thải
0
16 Phá dỡ
0
17 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Chi tiết: - Nghiên cứu và phát triển ngành dược
0
18 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
19 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
0
20 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
0
21 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học như: Phòng thí nghiệm X-quang và các trung tâm chẩn đoán qua hình ảnh khác; Phòng thí nghiệm phân tích máu;
0
22 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết:- Hoạt động kiến trúc - Hoạt động đo đạc bản đồ - Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
0
23 Hoạt động dịch vụ trồng trọt
0
24 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. Chi tiết: - Hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn và chăm sóc sức khỏe
0
25 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết:- Hoạt động khí tượng thủy văn; - Dịch vụ quan trắc môi trường - Tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước - Tư vấn lập quy hoạch môi trường, - Dịch vụ tư vấn, đánh giá đất đai, môi trường
0
26 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
27 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
0
28 Chuẩn bị mặt bằng
0
29 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ hóa chất công nghiệp - Bán lẻ chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải
0
30 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
31 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
32 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn hoá chất - Bán buôn chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải
0

Thông tin hợp đồng
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị

Báo cáo tài chính
STT Năm File