Thông tin nhà thầu


Thông tin chung
Tài khoản còn hiệu lực đến ngày 31/03/2020
Số ĐKKD 0108188822 Ngày ĐKKD 28/02/2018
Tên nhà thầu Viện khoa học Phòng cháy chữa cháy
Tên tiếng Anh THE SCIENTIFIC INSTITUTION OF FIRE FIGHTING AND PROTECTION
Lĩnh vực kinh doanh Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn, Phi tư vấn Phân loại doanh nghiệp
Số nhân viên
Vốn điều lệ
Số điện thoại 02422493555 Số Fax
Địa chỉ BT1-B23, lô BT110, khu đô thị Bắc An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 
Trang web
Tỉnh/Thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM

Thông tin ngành nghề
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Thực hiện dịch vụ: Đào tạo huấn luyện trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và an toàn, vệ sinh lao động. Thẩm định, thiết kế và dự toán các công trình phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động
0
2 Thực hiện dịch vụ: Chuyển giao kỹ thuật, công nghệ; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nghiên cứu; Tư vấn, xây lắp và bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định kỹ thuật
0
3 Nghiên cứu khoa học, thực hiện các chương trình, đề tài, dự án về phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động
0
4 Hợp tác với các tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện
0

Thông tin hợp đồng
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị

Báo cáo tài chính
STT Năm File