Thông tin nhà thầu


Thông tin chung
Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2020 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Số ĐKKD 0108781831 Ngày ĐKKD 13/06/2019
Tên nhà thầu CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AISC
Tên tiếng Anh
Lĩnh vực kinh doanh Hàng hóa, Tư vấn, Phi tư vấn Phân loại doanh nghiệp Công ty TNHH
Số nhân viên
Vốn điều lệ
Số điện thoại 02485865599 Số Fax
Địa chỉ Số 18, Phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 
Trang web www.aisc.vn
Tỉnh/Thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM

Thông tin ngành nghề
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Hoạt động tư vấn quản lý
0
2 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
0
3 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
0
4 Giáo dục
0

Thông tin hợp đồng
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị

Báo cáo tài chính
STT Năm File