Thông tin nhà thầu


Thông tin chung
Tài khoản còn hiệu lực đến ngày 31/03/2020
Số ĐKKD 0313503562 Ngày ĐKKD 23/10/2015
Tên nhà thầu Công ty TNHH Nam Long Sài Gòn
Tên tiếng Anh Nam Long Sai Gon Company Limited
Lĩnh vực kinh doanh Hàng hóa Phân loại doanh nghiệp Công ty TNHH
Số nhân viên
Vốn điều lệ
Số điện thoại 0988113460 Số Fax
Địa chỉ 102/30 Đường số 16, Phường Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 
Trang web
Tỉnh/Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM

Thông tin ngành nghề
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Cung cấp thiết bị vật tư ngành xây dựng
0
2 Cung cấp thiết bị phụ tùng vật tư ngành hàng hải và công trình ven biển
0
3 Cung cấp sơn công nghiệp, sơn hàng hải
0

Thông tin hợp đồng
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị

Báo cáo tài chính
STT Năm File