Thông tin nhà thầu


Thông tin chung
Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2019 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Số ĐKKD 0313969113 Ngày ĐKKD 17/08/2016
Tên nhà thầu công ty cổ phần đầu tư phát triển tư vấn xây dựng Nghĩa Bình
Tên tiếng Anh
Lĩnh vực kinh doanh Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn, Phi tư vấn Phân loại doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Số nhân viên
Vốn điều lệ
Số điện thoại 02866821191 Số Fax
Địa chỉ 128/31 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Trang web
Tỉnh/Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM

Thông tin ngành nghề
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng, giao thông, thủy lợi.
0

Thông tin hợp đồng
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị

Báo cáo tài chính
STT Năm File