Thông tin nhà thầu


Thông tin chung
Tài khoản còn hiệu lực đến ngày 31/03/2020
Số ĐKKD 1402088976 Ngày ĐKKD 21/02/2018
Tên nhà thầu công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Quảng Đồng
Tên tiếng Anh
Lĩnh vực kinh doanh Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn, Phi tư vấn Phân loại doanh nghiệp Công ty TNHH
Số nhân viên
Vốn điều lệ
Số điện thoại 0989576777 Số Fax
Địa chỉ Tổ 19, ấp 1, Xã Mỹ Trà, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 
Trang web
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Đồng Tháp Quốc gia VIET NAM

Thông tin ngành nghề
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 xây dựng công trình các loại
0
2 San lấp
0

Thông tin hợp đồng
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị

Báo cáo tài chính
STT Năm File