Thông tin nhà thầu


Thông tin chung
Tài khoản còn hiệu lực đến ngày 31/03/2020
Số ĐKKD 2901871126 Ngày ĐKKD 30/11/2016
Tên nhà thầu Công ty CP tư vấn và xây dựng Lâm Phú Thịnh
Tên tiếng Anh
Lĩnh vực kinh doanh Xây lắp Phân loại doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Số nhân viên
Vốn điều lệ
Số điện thoại 0989802899 Số Fax
Địa chỉ Khối 8 Thị trấn Thanh Chương - Thanh Chương - Nghệ An 
Trang web
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Nghệ An Quốc gia VIET NAM

Thông tin ngành nghề
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 xây dựng
0

Thông tin hợp đồng
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị

Báo cáo tài chính
STT Năm File