Thông tin nhà thầu


Thông tin chung
Tài khoản còn hiệu lực đến ngày 31/03/2021
Số ĐKKD 3101065390 Ngày ĐKKD 08/01/2019
Tên nhà thầu CÔNG TY TNHH XDTH 826
Tên tiếng Anh
Lĩnh vực kinh doanh Hàng hóa Phân loại doanh nghiệp Công ty TNHH
Số nhân viên
Vốn điều lệ
Số điện thoại 094393797 Số Fax
Địa chỉ Thôn Đồng Lê, Xã Lê Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam 
Trang web
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Quảng Bình Quốc gia VIET NAM

Thông tin ngành nghề
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường sắt
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình điện
0
6 Xây dựng công trình thủy
0
7 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
8 Xây dựng công trình khai khoáng
0
9 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
10 Xây dựng công trình công ích khác
0
11 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
12 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
13 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
0
14 Trồng cây ăn quả
0
15 Trồng cây lâu năm khác
0
16 Trồng cây cà phê
0
17 Trồng cây chè
0
18 Trồng cây cao su
0
19 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
20 Lắp đặt hệ thống điện
0
21 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
22 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
23 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0
24 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
25 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
0
26 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0
27 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
28 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
29 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
0
30 Cung ứng lao động tạm thời
0
31 Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
0
32 Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
0
33 Chăn nuôi gia cầm
0
34 Chuẩn bị mặt bằng
0
35 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
36 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
37 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
0
38 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
39 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0

Thông tin hợp đồng
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị

Báo cáo tài chính
STT Năm File