Thông tin nhà thầu


Thông tin chung
Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2019 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Số ĐKKD 3303070286 Ngày ĐKKD 24/05/2007
Tên nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN
Tên tiếng Anh
Lĩnh vực kinh doanh Xây lắp Phân loại doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Số nhân viên
Vốn điều lệ
Số điện thoại 098737168 Số Fax
Địa chỉ Số 03 đường 18 tháng 8, tx Hội An, tỉnh Quảng Nam 
Trang web
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Quảng Nam Quốc gia VIET NAM

Thông tin ngành nghề
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng các công trình điện, thuỷ điện, công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi, giao thông
0

Thông tin hợp đồng
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị

Báo cáo tài chính
STT Năm File