Thông tin nhà thầu


Thông tin chung
Tài khoản còn hiệu lực đến ngày 31/03/2020
Số ĐKKD 4001118259 Ngày ĐKKD 10/08/2017
Tên nhà thầu Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật An Nhiên
Tên tiếng Anh
Lĩnh vực kinh doanh Xây lắp, Tư vấn, Phi tư vấn Phân loại doanh nghiệp Công ty TNHH
Số nhân viên
Vốn điều lệ
Số điện thoại 0913476078 Số Fax
Địa chỉ Tổ 8, Khối phố 5, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 
Trang web
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Quảng Nam Quốc gia VIET NAM

Thông tin ngành nghề
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
2 Phá dỡ
0
3 Lắp đặt hệ thống điện
0
4 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
5 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
0
6 Hoạt động tư vấn quản lý
0
7 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
8 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
9 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
10 Chuẩn bị mặt bằng
0
11 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
12 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
13 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
14 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0

Thông tin hợp đồng
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị

Báo cáo tài chính
STT Năm File