Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z070590
Tên cơ quan (đầy đủ) Chi cục thuế Quận 6
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 0301519977006
Phân loại trực thuộc Khác Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ 683 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Tp.HCM
Số điện thoại cơ quan 0839606709 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 0301519977006