Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z071179
Tên cơ quan (đầy đủ) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 3600262235
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Đồng Nai
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ Khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại cơ quan (0251)8823445 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 3600262235