Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z071279
Tên cơ quan (đầy đủ) Chi cục phát triển nông thôn Vĩnh Phúc
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 0712790000000
Phân loại trực thuộc Khác Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ Số 404 đường Mê Linh,Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Số điện thoại cơ quan 0915941462 Số Fax cơ quan 02113861937
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 0712790000000