Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z071290
Tên cơ quan (đầy đủ) UBND thị trấn Yên Thành
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 2900606622
Phân loại trực thuộc Khác Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Nghệ An
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành
Số điện thoại cơ quan 0984687684 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 2900606622