Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z071292
Tên cơ quan (đầy đủ) Ban Quản lý di tích
Tên cơ quan (viết tắt) BQLDT
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 2100190911011
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Trà Vinh
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ Số 6A, nguyễn Thị Minh Khai, khóm 2, Phường 1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Số điện thoại cơ quan 02943855369 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 2100190911011