Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z071298
Tên cơ quan (đầy đủ) CƠ SỞ HÀNG HẢI LONG HẢI
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 8075360011
Phân loại trực thuộc Khác Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Quảng Nam
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ Thôn An Hải Đông-Xã Tam Quang-Huyện Núi Thành-Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại cơ quan 0935616836 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 8075360011