Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z071372
Tên cơ quan (đầy đủ) Viettel Trà Vinh - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội
Tên cơ quan (viết tắt) Viettel Trà Vinh
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 0100109106072
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Trà Vinh
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ 156 Nguyến Đáng - Khóm 6- Phường 7-TPTV
Số điện thoại cơ quan 02946251005 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 0100109106072