Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z071383
Tên cơ quan (đầy đủ) Công ty TNHH một thành viên 27
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh) 27 One MemberLimited Liability Company
Số ĐKKD 1706000002
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Thái Nguyên
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ Đường Dương Tự Minh, tổ 14, Phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt nam
Số điện thoại cơ quan 02083844179 Số Fax cơ quan 02083844144
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 4600103117