Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z071385
Tên cơ quan (đầy đủ) Ủy Ban Nhân Dân phường Tân Sơn
Tên cơ quan (viết tắt) UBND Phường Tân Sơn
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 0713850000000
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Thanh Hoá
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ 13 Cột Cờ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại cơ quan 0914332157 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 0713850000000