Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z071394
Tên cơ quan (đầy đủ) Công an huyện Quế Sơn
Tên cơ quan (viết tắt) CAQS
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 4000311193
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Quảng Nam
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ 110 Phan Châu Trinh, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại cơ quan 02353685441 Số Fax cơ quan 02353685441
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 4000311193