Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z071421
Tên cơ quan (đầy đủ) Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 0714210000000
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Thành phố Hà Nội
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ Số 6 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại cơ quan 0983552583 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 0714210000000