Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z071441
Tên cơ quan (đầy đủ) UBND Phường Nguyễn Trãi
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 0714410000000
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Thành phố Hà Nội
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ Phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Số điện thoại cơ quan 02433824606 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 0714410000000