Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z076594
Tên cơ quan (đầy đủ) Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu
Tên cơ quan (viết tắt) TTYT Hải Hậu
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 0600388031
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Nam Định
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ Khu 3, thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định
Số điện thoại cơ quan 02283775185 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 0600388031