Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z076641
Tên cơ quan (đầy đủ) Trường Cao đẳng nghề Long An Cơ sở Đức Hòa
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 1101047158
Phân loại trực thuộc Khác Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Long An
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ 180A, đường 3/2 - Thị trấn Hậu Nghĩa - huyện Đức Hòa
Số điện thoại cơ quan 02723851617 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 1101047158