Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z078011
Tên cơ quan (đầy đủ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Mỹ Đình
Tên cơ quan (viết tắt) Agribank Chi nhánh Mỹ Đình
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 0100686174053
Phân loại trực thuộc Khác Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Thành phố Hà Nội
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ A009 tháp The Manor, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Số điện thoại cơ quan 02437940317 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 0100686174053