Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z093205
Tên cơ quan (đầy đủ) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THIÊN PHÁT
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 4101404775
Phân loại trực thuộc Khác Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Bình Định
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ 95 Hàm Nghi, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, thị xã An Nhơn
Số điện thoại cơ quan 0935033411 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 4101404775