Nội dung TBMT


THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20181172842   -   00 Thời điểm đăng tải  07/12/2018 21:06
 Số hiệu KHLCNT 20181126138
 Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Vỉa hè, rãnh thoát nước, cây xanh, đường điện 0,4KV phía Tây đường Từ Thức đoạn từ Cầu Hưng Long đến đường Yên Ninh
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z026466 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn
 Điện thoại liên hệ 0373629123 - 0902648134
 Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn Tên Bên mời thầu là: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn Địa chỉ: Tầng 2 trung tâm hội nghị huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá
 Tên gói thầu Gói số 01: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung)
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Vỉa hè, rãnh thoát nước, cây xanh. đường điện 0,4KV phía Tây đường Từ Thức đoạn từ Cầu Hưng Long đến đường Yên Ninh
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 04 Tháng
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/12/2018 - 21:06 Đến ngày  15/12/2018 - 15:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
BẢN THỎA THUẬN LIÊN DOANH
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 15/12/2018 - 15:00
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 15/12/2018 - 15:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 3.382.487.000 VND (Ba tỷ ba trăm tám mươi hai triệu bốn trăm tám mươi bảy nghìn đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 15/12/2018 - 15:00
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 35.000.000 VND (Ba mươi năm triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
HSTK.pdf

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
 Quan tâm Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.
 Làm rõ E-HSMT