Nội dung TBMT


THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20181206817   -   00 Thời điểm đăng tải  04/12/2018 23:53
 Lĩnh vực   Tư vấn
 Gói thầu Giám sát thi công
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Đường tránh Phúc Yên từ khu đô thị Đầm Diệu vượt đường sắt đi Nam Viêm, giai đoạn 1
 Nguồn vốn NSNN
 Bên mời thầu Z015409 - Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20180725442
 Tên KHLCNT
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 07/12/2018 - 23:55 Đến ngày  28/12/2018 - 08:00
 Địa điểm Ban quản lý dự án ĐT&XD thành phố Phúc Yên; Đ/c: Số 145 đường Trần Hưng Đạo - Phường Trưng Trắc - thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc
 Điện thoại liên hệ 02113872886
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 28/12/2018 - 08:30
 Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Tháng
 Nội dung chính của gói thầu Giám sát thi công gói thầu xây lắp công trình Đường tránh Phúc Yên từ khu đô thị Đầm Diệu vượt đường sắt đi Nam Viêm, giai đoạn 1
 Hồ sơ mời thầu