Nội dung TBMT


THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Thay đổi
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20181210358   -   01 Thời điểm đăng tải  08/12/2018 14:41
 Số hiệu KHLCNT 20180825052
 Tên KHLCNT Xử lý điểm đen tại Km27+430-Km27+860 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z042245 - Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
 Điện thoại liên hệ 02053810109 - 0982953666
 Chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn số 8a, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. SĐT: 02053.810.109; FAX: 02053.811.209
 Tên gói thầu Xây lắp công trình
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Xử lý điểm đen tại Km27+430-Km27+860 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn
 Chi tiết nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung Ương
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 4 Tháng
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/12/2018 - 18:23 Đến ngày  18/12/2018 - 08:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
BẢN THỎA THUẬN LIÊN DOANH
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 18/12/2018 - 08:00
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 18/12/2018 - 08:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 11.380.229.000 VND (Mười một tỷ ba trăm tám mươi triệu hai trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 18/12/2018 - 08:00
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 170.000.000 VND (Một trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
Ban ve Km27 QL1B_x.pdf

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
 Quan tâm Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.
 Thông báo liên quan [ 00
 Làm rõ E-HSMT